เทคนิคเกษตรปลูกพืชสารพันความรู้

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือเกษตรกรความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดฟรี

คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

**ควรใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ โทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดโรคพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการเพาะปลูกพืช-ผัก

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์

หนังสือ “ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช” เล่มนี้ เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัดดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเก็บรักษาอนุรักษ์ และเพิ่มโอกาสการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นวิธีกระตุ้นการงอกของรากและลดการสูญเสียในช่วงระยะแรกของการเพาะปลูก รวมถึงวิธีการขยายพันธุ์และเพิ่มอัตราการรอดของพืช เป็นต้น
จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากครูปราชญ์และหน่วยงานต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอ ในเนื้อหารูปแบบของการ์ตูนประกอบภาพ เพื่อให้เข้าใจง่าย แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ pidthong.org

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button