เทคนิคเกษตรปลูกพืชสารพันความรู้

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร การเพาะปลูกพืช-ผัก

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร การเพาะปลูกพืช-ผัก

ดาวน์โหลดฟรี

ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักประเภทต่างๆ

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

**ควรใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ โทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้

คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ ใช้จริง” ที่เกิดขึ้นจาก การรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเสริมศักยภาพการเพาะปลูก ในพืชผักและไม้ผลชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อาทิ การปลูกพืชอายุสั้นและสร้างรายได้เร็ว วิธีลดต้นทุนในการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ชนิดพืชที่เหมาะสมและให้ผลผลิตที่คุ้มค่าในการเพาะปลูกแต่ละฤดู วิธีแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างและการตรวจวัดค่าอาหารในดิน รวมถึงการคงคุณภาพผลผลิตให้อยู่ได้นานหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูปราชญ์และหน่วยงานต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอ ในเนื้อหารูปแบบของการ์ตูนประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่าย แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดโรคพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร การเพาะปลูกพืช-ผัก
คู่มือเกษตรกร การเพาะปลูกพืช-ผัก
ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร การเพาะปลูกพืช-ผัก
การเพาะปลูกพืช-ผัก

ขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button