แจกสื่อ

เอกสารการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชุดเอกสารการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 6 เล่ม

ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร

เล่มที่ 1 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร เล่มนี้พิมพ์มาตั้งแต่ปี 2543 สมัยยังมีกรมวิชาการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ และมีส่วนว่าด้วยการเรียนการสอนบ้างตามสมควร เนื่องจากเป็นเอกสารที่เขียนโดยคณะนักประวัติศาสตร์ ส่วนที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จึงมีไม่มากนัก เป็นแรงบันดาลใจให้ทำเล่มว่าด้วยการเรียนการสอนในลำดับต่อมา

เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู

เล่มที่ 2 เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู : แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ใครๆก็คิดถึงธนาคารอะไรสักอย่างขึ้นมาเลย ตอนตั้งชื่อก็เพียงแต่อยากให้ครูได้อ่านเรื่อย ๆ ให้อยู่ใกล้ตัวครูประวัติศาสตร์ เป็นเล่มที่ประมวลความรู้ที่อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรประวัติศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารที่ช่วงนั้นผลิตขึ้นมราใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การอบรมครู และภาคผนวกเก็บเอกสารต่างๆ พวกประกาศ คำสั่ง หนังสื่อสั่งการ ก็ที่อาจจะส่งกระจัดกระจายให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เล่มนี้ออกแบบรูปเล่มได้สวย เป็นเล่มแรกที่ทำแบบปั๊มทอง ดูมีคุณค่ามาก คนสนใจมากขนาดว่ามีการจัดพิมพ์ครั้งที่สองด้วย

เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน

เล่มที่ 3 การสอนประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน เนื้อหาเล่มนี้มี 2 ส่วนคำคัญ ส่วนแรกเป็นงานเขียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหลักสูตร ที อ.ระวิวรรณ ผู้รับผิดชอบวิชาประวัติศาสตร์ เขียนให้ไว้ก่อนเกษียณอายุราชการ ส่วนที่สองเป็นงานเขียนของคุณครูที่คัดเลือกจากงานต่าง ๆ ทีี่ครูเขียนส่งมา แล้วชวนมาเขียนขยายความเพิ่มเติม เล่มนี้มีแทรก Print Ad ที่เคยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แบบสีสี่เต็มหน้าในช่วงเดือนสิงหาคมด้วย

เล่มที่ 3 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย

เล่มที่ 4 แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย เน้นเรื่องสำคัญในหลักสูตรและแนวทางการจัดดารเรียนรู้ 5 เรื่อง คือ 1.ความเป็นมาของชาติไทย 2.สัญลักษณ์ความเป็นไทย 3. สถาบันกษัตริย์ในสังคมไทย 4. บรรพบุรุษไทย และ 5. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

เล่มที่ 4 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

เล่มที่ 5 งานพัฒนาค่ายวิชาการ นักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์จากนักประวัติศาสตร์ และต่อยอดความรู้มาออกแบบหนังการ์ตูน โดยมีพี่เลี้ยงเป็นนักเขียนการ์ตูนมาช่วยให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

เล่มที่ 5 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์

เล่ม 6 หนังสือ”ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนโดย UNESCO Bangkok สำหรับใช่้ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เอกสารประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วย คือ

(1) ผู้คนกับพื้นที่

(2) ศูนย์กลางอำนาจสมัยโบราณ

(3) ข้าวและเคร่ื่องเทศ

(4) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก

เอกสารนี้ UNESCO สนับสนุนให้นักการศึกษาและนักประวัติศาสตร์จากหลากหลายปะระเทศ รวมทั้งได้ทดลองใช้ใน 7 ประเทศอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศผ่านระบบการจัดการศึกษา

เล่มที่ 6 ดาวน์โหลด >>คลิก<<

ขอบคุณที่มา : สถาบันสังคมศึกษา สพฐ.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button