แจกสื่อ

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือ >>คลิก<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลประกาศใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณชนให้มากที่สุด ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ มีการวางแผนการการดำเนินการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและเกิดผลดี ทั้งยังมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องการทุจริตและ การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุสำหรับสถานศึกษา ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

นานาสาระ NANASARA เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข่าวทางด้านการศึกษา , เทคนิคต่าง ๆ ทางการศึกษา , เอกสารทางการศึกษา , สารพันความรู้ , สื่อทางการเรียนรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมให้ดาวน์โหลดฟรี การค้นหาข้อมูลให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระไม่มีค่าใช้จ่าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button