แจกสื่อ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย แหล่งข้อมูลสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย แหล่งข้อมูลสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ คลังสารสนเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses
https://www.li.mahidol.ac.th
https://repository.li.mahidol.ac.th

CMMU e-Thesis & Thematic Paper
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1

คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47501…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
http://digital.library.tu.ac.th/…/index/collection:20…

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://tinyurl.com/ey7rv3yv

รายชื่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
http://search.library.mfu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&idx=kw&idx=kw&limit=mc-loc%3A10004&sort_by=relevance&do=Search

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.lib.kmitl.ac.th/?submit=Search…

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
http://kb.psu.ac.th/psukb

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://www.facebook.com/LIBMAHIDOL/posts/3417450408335359

ฐานข้อมูล SWU Discovery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.facebook.com/LIBMAHIDOL/posts/3804422309638165

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
https://library.stou.ac.th/home

ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

Thai Thesis & Research Databases
https://library.cm.mahidol.ac.th/…/8-gener…/66-thesis…

Thai Journal Online (Thaijo) รวมวารสารบทความวิชาการในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
https://library.cm.mahidol.ac.th/…/61-thai-journals…

Chulalongkorn Journal online (CUJO)
https://library.cm.mahidol.ac.th/…/70-chulalongkorn…

TDC (Thailand Digital Collection) รวมวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
https://library.cm.mahidol.ac.th/…/60-tdc-thailand…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย แหล่งข้อมูลสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย แหล่งข้อมูลสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ที่มา : CMMU Library

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button