ข่าวการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ “14 หลักสูตรสำหรับนักเรียน ” ผ่านเกณฑ์ สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ “14 หลักสูตรสำหรับนักเรียน ” ผ่านเกณฑ์ สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที

รวมแบทดสอบออนไลน์ 14 หลักสูตรสำหรับนักเรียน

อ่านคําชี้แจงก่อนเข้าอบรม

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมี E-mail เพื่อสะดวกในการค้นหาวุฒิบัตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องทําการทดสอบก่อนอบรม
3. ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรให้เข้าใจ
4. ทําแบบทดสอบหลังอบรม
5. ทําแบบทดสอบผ่าน ตามที่กำหนด ดาวโหลดวุฒิบัตรได้ทันที

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน (ให้นักเรียนทำทั้งก่อนและหลังเรียน) โดยนักเรียนสามารถค้นหาวุฒิบัตรได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร >>คลิก<<

หลักสูตรมีดังนี้

คำ สำนวน และสุภาษิตไทย

การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

สถิติเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในจังหวัดเพชรบูรณ์

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch และภาษา Python

การรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

เพศวิถีศึกษา

กีฬาไทยและกีฬาสากล

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สืบสานตำนานเพชบุระ

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

ประวัติลูกเสือ

จิตอาสา

ระบบย่อยอาหาร

ขอบคุณข้อมูล บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เพรชบูรณ์ เขต 3 / เว็บไซต์ borihan-edu.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button