ข่าวการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบหลังการอบรมการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)

จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

คำชี้แจง
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ให้ทำเครื่องหมายให้ตรงกับตัวเลือกที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุด
3. ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ

ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ borihan-edu.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button