ข่าวการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันครู” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันครู” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ วันครู

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
     1) เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ แม่พิมพ์ของชาติ
     2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
     3) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
     4) เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% (8 ข้อขึ้นไป) จะได้รับวุฒิบัตรบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ คนละ 1 อีเมล เท่านั้น
     ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

ข้อแนะนำก่อนการทำแบบทดสอบ (ป้องกันกรณีทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร) ดังนี้
     1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
     2. แบบทดสอบมี 10 ข้อ 10 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
     3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้ ก่อนทำแบบทดสอบ

เกณฑ์การรับเกียรติบัตรออนไลน์
     ทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป (8 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ 

จัดทำโดย กศน. อำเภอหนองจิก

ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันครู” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันครู” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button