ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

เกียรติบัตร ที่ 1 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน สกร.อำเภอบางมูลนาก
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 2 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสาไห้
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 3 ขอบคุณที่มา : ศกร.ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 4 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดความรู้ BY MARK
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 5 ขอบคุณที่มา : สกร.อำเภอเมืองนครนายก
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 6 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 7 ขอบคุณที่มา : เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 8 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 9 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อ.แก่งกระจาน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 10 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
ร่วมลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

รับเกียรติบัตร รอระบบ 1-2 นาที จึงจะสามารถค้นหารายชื่อได้ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 11 ขอบคุณที่มา : สกร.อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 12 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (เกียรติบัตรไม่ได้ส่งเข้าเมลนะคะ) >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 13 ขอบคุณที่มา : ศกร.ตำบลบางเตย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 14 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 15 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอคีรีมาศ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 16 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอพระแสง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 17 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 18 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดระนอง 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 19 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 20 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 21 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์ 
ลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 22 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสง่า
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 23 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุด วิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 24 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 25 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม
ลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 26 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน
ลงนามถวายพระพร
>>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 27 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอราชสาส์น
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 28 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 29 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 30 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 31 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบเมย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 32 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
ลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 33 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 34 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 35 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย
ลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 36 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 37 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ สกร.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 38 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมก
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 39 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จ.สมุทรปราการ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 40 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ลงนามถวายพระพร >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 41 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดจันทบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 42 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดการรถไฟฯจังหวัดบุรีรัมย์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 43 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชนอำเภอศรีรัตนะ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 44 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 45 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุทัยธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 46 ขอบคุณที่มา : บ้านหนังสือชุมชนตากสินสัมพันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 47 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 48 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 49 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 50 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 51 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 52 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 53 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีคิ้ว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

เกียรติบัตร ที่ 54 ขอบคุณที่มา : เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button