ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

แบบทดสอบที่ 1 ขอบคุณที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 2 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอส่องดาว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 3 ขอบคุณที่มา : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 4 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาน้อย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 5 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง สกร.
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 6 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบุรี 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 7 ขอบคุณที่มา : วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนละลมวิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 8 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนองครักษ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 9 ขอบคุณที่มา : สกร.อำเภอสิงหนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 10 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 11 ขอบคุณที่มา : วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนละลมวิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 12 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อ.แก่งกระจาน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 13 ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเเลง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 14 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนอินทร์บุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 15 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 16 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 17 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 18 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 19 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านเพชรมงคล
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 20 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุโขทัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 21 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรโยค
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 22 ขอบคุณที่มา : ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_อุดรพิทยานุกูล
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 23 ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 24 ขอบคุณที่มา : สกร.ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 25 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 26 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 27 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 28 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูหลวง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 29 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 30 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 31 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 32 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดบึงกาฬ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 33 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 34 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาน้อย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 35 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 36 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 37 ขอบคุณที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 38 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<
ดาวโหลดประกาศนียบัตร >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 39 ขอบคุณที่มา : PTNK Library ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 40 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองปัตตานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 41 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอโพธิ์ทอง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 42 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 43 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางคล้า
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 44 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอวังหิน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 45 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 46 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 47 ขอบคุณที่มา : ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 48 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 49 ขอบคุณที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าเรือ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 50 ขอบคุณที่มา : โรงเรียนวัดแม่เตย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 51 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดการรถไฟฯจังหวัดบุรีรัมย์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 52 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 53 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดความรู้ BY MARK
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 54 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 55 ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุธีวิทยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 56 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอค่ายบางระจัน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 57 ขอบคุณที่มา : ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 58 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 59 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 60 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 61 ขอบคุณที่มา : สกร.ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 62 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 63 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 64 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

แบบทดสอบที่ 65 ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

วันพ่อแห่งชาติ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 587) พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายคำว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้

พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน

     ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า “พ่อ” หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น

     – บิดา (พ่อ)

     – ชนก (ผู้ให้กำเนิด)

     – สามี (ผัวของแม่) เป็นต้น

     วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย

      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ”

  ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นทรงปฎิบัติโดยเคร่งครัด และส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าฯ ห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

     “…บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างและนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ…”

      (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง เมื่อพุทธศักราช 2499 มีพระราชประสงค์ที่จะทรงพระผนวชในพระบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวชในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร


     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระผนวชในพระบวรพุทธศาสนา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499

กิจกรรมที่ควรปฎิบัติในวันพ่อแห่งชาตินี้

      1. ในวันพ่อแห่งชาติเราควรประดับธงชาติไทยที่อาคารบ้านเรือน

      2. จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

     3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ 

      วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ 5 ธันวามหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน 

    ด้วยพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อนี่เป็นที่มาของการจัดให้มี วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ 

      5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 4 ประการ คือ

1.       เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.       เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3.       เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
4.       เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน  

ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ กำหนดขึ้นครั้งแรก ในปี 2523 และ กำหนดให้ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ

“พุทธรักษา” ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว

     คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย 

บทบาทของพ่อ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปบทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่ไว้ 5 ข้อ

1.       กันลูกออกจากความชั่ว

2.       ปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดี

3.       ให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียน

4.       ให้ลูกได้แต่งงานกับคนดี

5.       มอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการณ์อันควร

วันพ่อแห่งชาตินั้นทั่วโลกจะมีการจัดแตกต่างกันไป โดยในประเทศไทยจัดตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

     ในส่วนของพ่อเองก็ต้องตั้งใจฝึกตนเองให้ดี ให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกให้ได้  หาเวลามาทำกิจกรรมร่วมกัน จะได้มีเวลาแนะนำอบรมสั่งสอนกันเพื่อครอบครัวจะได้ เป็นครอบครัวอบอุ่น โดยในวันพ่อที่จะถึงนี้ ก็ขออวยพรให้คุณพ่อทุกท่านมีความสุข ดูแลลูกๆ และอยู่กับลูกๆ ไปตราบนานเท่านาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button