ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
รวมลิงก์ แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

1. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

2. ขอบคุณที่มา : Chinese DSPS
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

3. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

4. ขอบคุณที่มา : ครูสังคมวินเทจ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

5. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดวังโมกข์พิทยาคม Wangmokpittayakom School Library
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<
จำกัดแค่วันละ 60 ใบเท่านั้น

6. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

7. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอดำเนินสะดวก
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

8. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอสว่างแดนดิน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

9. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

10. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านลาด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

11. ขอบคุณที่มา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

12. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

13. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

14. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอหัวหิน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

15. ขอบคุณที่มา : ความรู้ไม่มีหมด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

16. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

17. ขอบคุณที่มา :ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอองครักษ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

18. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

19. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

20. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

21. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธัญบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

22. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

23. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

24. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

25. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

26. ขอบคุณที่มา :ห้องสมุดรัตนปัญญา โรงเรียนราษีไศล
ลิงค์ที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >>คลิก<<
ลิงค์ที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >>คลิก<<

27. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

28. ขอบคุณที่มา : กิจกรรมอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตทวีวัฒนา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

29. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

30. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

31. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชน อำเภอลานกระบือ 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

32. ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

33. ขอบคุณที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

34. ขอบคุณที่มา : บ้านหนังสือชุมชน ศกร.ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

35. ขอบคุณที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button