ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์ เกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง “วันพืชมงคล” (Royal Ploughing Ceremony) 17 พฤษภาคม 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

รวมลิงก์ เกียรติบัตรออนไลน์ เรื่อง “วันพืชมงคล” (Royal Ploughing Ceremony) 17 พฤษภาคม 2566 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่อง วันพืชมงคล” Royal Ploughing Ceremony 

ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail
**เกียรติบัตรบางฉบับทำได้วันละ 100 คนนะคะ…ถ้าทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตรรบกวนทำอีกวันถัดไปนะคะ

1.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

กิจกรรมทดสอบความรู้ “วันพืชมงคล” 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
กิจกรรมทดสอบความรู้ “วันพืชมงคล” 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

2. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ  ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด “วันพืชมงคล” 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด “วันพืชมงคล” 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

3. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ Page ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด "วันพืชมงคล" 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด “วันพืชมงคล” 17 พฤษภาคม 2566 จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

4. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด “วันพืชมงคล” จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail
กิจกรรมทดสอบความรู้ชุด “วันพืชมงคล” จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail

5. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

6. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดระนอง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

7. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

8. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.อำเภอวัดสิงห์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

9. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต สังกัด กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

10. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

11. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีบรรพต
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

12. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

13. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.อำเภอแก่งหางแมว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

14. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

15. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

16. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

17. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.ตำบลสามพราน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

18. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหอยโข่ง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

19. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดยมพลอย โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

20. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางคล้า
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

21. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

22. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ พืชศาสตร์ เกษตรเขาเขียว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

23. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ สภานักเรียนโรงเรียนวัดสระโพธิ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

24. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.เขตดอนเมือง กศน. กทม.
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

25. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

26. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

27. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

28. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี กศน.อำเภอปราณบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

29. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

30. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

31. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองเสือ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

32. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครนายก
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

33. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

34. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.อำเภอนิคมน้ำอูน
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

35. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

36. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

37. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทธมณฑล
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

38. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

39. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตูม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

40. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

41. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

42. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

43. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ กระบี่
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

44. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าตะเกียบ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

45. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.แขวงพญาไท
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

46. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

47. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

48. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

49. ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอพญาเม็งราย 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

50.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ กศน.ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

51.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

52.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

53.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอแปลงยาว
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

54.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสระแก้ว 
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

55.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุโขทัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

56.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

57.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอโพธิ์ทอง
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

58.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

59.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทำแบบทดสอบ
>>คลิก<<

60.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

61.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

62.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

63.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

64.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

65.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

66.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

67.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

68.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

69.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ ห้องสมุดประชาชน อำเภอโพธาราม
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

70.ขอบคุณที่มา และสอบถามเพิ่มเติม Facebook เพจ อัธยาศัย บางบอน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ (กรณีทำแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป) >>คลิก<<
ทำแบบทดสอบ >>คลิก<<

วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล ประวัติพิธีแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

  • พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธ์ุเหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี
  • พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ประวัติวันพืชมงคล

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น เมื่อครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจกษัตริย์และจะทรงจำศีลเป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง จะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร ในตอนแรกๆ มีสถานที่ประกอบพิธีที่ไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ฉะนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำเป็นตัวอย่างที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรกที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์

ฉะนั้น พอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการเกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้ว่า พระราชพิธีนี้มุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น เพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีหลัก นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย

วันที่เหมาะแก่การประกอบพิธีพืชมงคล

วันประกอบพิธีพืชมงคลนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม และฤกษ์ยาม ประกอบกันให้ได้วันอันอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่จะต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะช่วงเดือนนี้กำลังจะเริ่มเข้าฤดูฝน อันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา เมื่อโหรหลวงได้คำนวณวันอันอุดมมงคลพระฤกษ์ที่จะประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว สำนักพระราชก็จะบันทึกลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี รวมถึงได้กำหนดว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล และวันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไว้อย่างชัดเจน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดิมทีจะกระทำที่ทุ่งพญาไท แต่เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่โดยจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญ นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ในวันนี้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบราชการ

อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันโดยลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน

การประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในราชอาณาจักรไทย โดยข้าวที่นำมาเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว อีกทั้งยังมีเมล็ดพืชชนิดต่างๆ รวมกว่า 40 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะถูกบรรจุอยู่ในถุงผ้าขาว นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวเปลือกที่ใช้สำหรับหว่านในพิธีแรกนาบรรจุเข้ากระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินอีกคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล ซึ่งพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนานและประชาชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบัน ได้ดำเนินไปตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี ยกเว้นแต่บางอย่างที่ได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัย อาทิ พิธีของพราหมณ์ ก็มีการตัดทอนให้ลดเหลือน้อยลง พระยาแรกนา ก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ 3 – 4 คือ ขั้นโทขึ้นไป อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรพระราชพิธีเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทูตานุทูต และประชาชนที่สนใจได้เดินทางมาชมการแรกนาเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกอบพิธีนั้นจะถูกกำหนดขึ้นโดยโหรหลวง ซึ่งในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ ก็จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยพระยาแรกนาจะทำการเลือกผ้า 3 ผืนที่มีความยาวต่างกันตามชอบใจ ซึ่งผ้าทั้ง 3 ผืนนี้มีความคล้ายคลึงกัน หากพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ทายว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อย แต่ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุด ทายว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมาก หรือหากเลือกผืนที่มีความยาวปานกลาง ทายว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนพอประมาณ ต่อมา หลังจากที่สวมเสื้อผ้าที่เรียกว่า ผ้านุ่ง เรียบร้อยแล้ว พระยาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนังคัลสีแดงและสีทอง มีพระโคเพศผู้ลำตัวสีขาวทำหน้าที่ลาก แล้วตามด้วยเทพีทั้ง 4 ทำหน้าที่หาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุเมล็ดข้าวเปลือก นอกจากนี้ยังจะมีคณะพราหมณ์ที่เดินคู่ไปกับขบวน พร้อมทั้งสวดและเป่าสังข์ไปในขณะเดียวกัน

เมื่อเสร็จจากการไถแล้ว พระโคจะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่มทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ เมล็ดข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น้ำ และเหล้า ไม่ว่าพระโคจะเลือกกิน หรือดื่มสิ่งใดก็ทายว่าในปีนั้นๆ จะสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเป็นผู้เลือก ขั้นตอนต่อมา พระยาแรกนาจะทำการหว่านเมล็ดข้าว ประชาชนจะพากันมาแย่งเก็บ เพราะถือกันว่าเมล็ดข้าวนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง เมื่อเก็บเมล็ดข้าวกลับไปแล้ว ชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวที่เก็บได้มาผสมกับเมล็ดข้าวของตัว เพื่อให้พืชที่ลงแรงลงกายปลูกในปีที่จะมาถึงนี้มีความอุดมสมบูรณ์

สำหรับพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญนั้น จะถูกเลี้ยงดูอย่างดีที่จังหวัดราชบุรี โดยพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะที่ดี ขาด หรือเกินไม่ได้ อันประกอบด้วย หูดี ตาดี แข็งแรง เขาทั้งสองตั้งตรงสวยงาม พระโคแต่ละคู่จะต้องมีสีเหมือนกัน อีกทั้งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสี คือ สีขาวสำลีและสีน้ำตาลแดง เจาะจงว่าเป็นเฉพาะเพศผู้เท่านั้นและต้องผ่านการ ตอน เสียก่อนด้วย

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพืชมงคล

  1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
  2. จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา ตลอดจนความสำคัญของวันพืชมงคล รวมถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button