เทคนิคเกษตร

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ ไร่นาสวนผสม

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ ไร่นา สวนผสม

เอกสารคำแนะนำความรู้ทางการเกษตรเรื่องไร่ นา สวน ผสม จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำไร่นา สวนผสม และเป็นแนวทางในการขยายผลแนวความคิดไปสู่ภาคปฏิบัติในไร่นาของเกษตรกร ดังนั้น เนื้อหาในเอกสารคำแนะนำนี้ จึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการทำไร่นา สวนผสม ปัจจัยในการพิจารณารูปแบบการทำไร่นา สวนผสม การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่นามาเป็นไร่นา สวนผสมในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน ตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำไร่นา สวนผสมประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการทำไร่ นาสวนผสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

คู่มือ ไร่นา สวนผสม

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ esc.doae.go.th

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  Facebook เพจ เกษตรทันข่าว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button