ปลูกพืชสารพันความรู้เทคนิคเกษตร

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช

หนังสือ “ความรู้ในการกำจัดโรคพืช” เล่มนี้ เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการจัดการที่สร้างสรรค์และมีความเหมาะสม เกี่ยวเนื่องกับการกำจัดโรคในพืชชนิดต่างๆ อาทิ ปัญหาโรคในข้าว ข้าวโพด มะนาว พริก เชื้อรา และปัญหาโรคพืชที่มักมาพร้อมฤดูกาลล้วนสร้างปัญหาและความหนักใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก
จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและ องค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากครูปราชญ์และ หน่วยงานต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอในเนื้อหารูปแบบของการ์ตูน ประกอบภาพ เพื่อง่ายต่อความ “เข้าใจ” “เข้าถึง” ข้อมูลที่มาของสาเหตุ และสามารถนำไป “พัฒนา” ต่อยอด เป็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการ “พึ่งตนเอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

**ควรใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ โทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการเพาะปลูกพืช-ผัก

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
คู่มือเกษตรกร ความรู้ในการกำจัดโรคพืช

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ pidthong.org

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button