เทคนิคเกษตร

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ การปลูกพืชหลังนา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ การปลูกพืช หลังนา

การผลิตข้าวของประเทศไทยปัจจุบัน เกินความต้องการใช้ในประเทศจำนวนมาก ประกอบกับการส่งออกข้าวของไทยมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ำกว่าทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวคงคลังในโกดังกลางของรัฐบาล มีจำนวนมากและส่งผลต่อราคาข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อพิจารณาวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยการลดรอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง และหากิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมเข้าไปทดแทน ซึ่งในอดีตพื้นที่นาเหล่านี้ มีการทำนาเชิงระบบ กล่าวคือ ปลูกข้าวร่วมกับพืชอื่น โดยผลผลิตพืชที่ปลูกสลับการทำนา ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอาหารสัตว์และแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการจำนวนมาก ในสภาวการณ์ปัจจุบันการเข้าไปสนับสนุนให้ชาวนาลดรอบการทำนาไปปลูกพืชอื่น ที่มีความเหมาะสมจึงช่วยลดความเสี่ยง เรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ทำให้ชาวนามีรายได้จากการเพาะปลูกพืชอื่น ที่มีผลตอบแทนที่ดีส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทำนาต่อไป

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

การปลูกพืช หลังนา

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ esc.doae.go.th

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  Facebook เพจ เกษตรทันข่าว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button