ปลูกพืชเทคนิคเกษตร

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ การผลิตและบริโภคผักปลอดภัย

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ การผลิตและบริโภคผักปลอดภัย

กระแสรักสุขภาพและสนใจสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค นํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชผักของเกษตรกรให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานรับรอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นการผลิตพืชผักอย่างปลอดภัย นอกจากลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดลอ้มแล้วยังสามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่ม เพิ่มมูลค่าผลผลิต มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้เรียบเรียงเอกสารคําแนะนํา เรื่อง“ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย” โดยเนื้อหาประกอบด้วย วิธีการผลิต การดูแลรักษาก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนตลาดพืชผัก และเมนูอาหารจากพืชผัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคําแนะนําฉบับนี้ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการผลิตพืชผักให้ปลอดภัยแก่เกษตรกรมุ่งหวังให้เกษตรกรพัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือสําหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยสมกับเมืองไทยเป็นครัวของโลก

ดาวน์โหลด หนังสือ E-Book >> คลิก<<

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF >> คลิก<<

คู่มือ เอกสาร

ขอบคุณที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button