สารพันความรู้

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ เศรษฐกิจพอเพียง กับภาคการเกษตร

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ เศรษฐกิจพอเพียง กับภาคการเกษตร

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพีย งกับภาคการเกษตร” เป็นเอกสารเผยแพร่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงพระราชทานแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
โดยมีเงื่อนไข องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ในการน้อมนำกระแสพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเกษตรกรได้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างพื้นฐาน ความพอมีพอกิน พอใช้ในเบื้องต้นอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
เอกสารคำแนะนำเล่มนี้จะมีประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการประกอบอาชีพ ให้กับพี่น้องเกษตรกร ประชาชนทั่วไป
ในการสร้างความรักความสามัคคีความเข้าใจความมั่นคงตั้งแต่ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

เศรษฐกิจพอเพีย งกับภาคการเกษตร

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ esc.doae.go.th

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  Facebook เพจ เกษตรทันข่าว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button