สารพันความรู้เทคนิคเกษตรเลี้ยงสัตว์

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล

หนังสือ “ความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล” เล่มนี้ เกิดขึ้นจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา และเทคนิคในการเสริมศักยภาพการจัดการด้านปศุสัตว์ เช่น สูตรอาหารลดต้นทุนและอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานในไก่ หมู และโค เทคนิคการจำแนกเพศ การผสมพันธุ์ และการลดความเครียดในสัตว์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้แม้มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันก็สามารถประยุกต์ ปรับใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งจากครูปราชญ์และหน่วยงานต่างๆที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอในเนื้อหารูปแบบของการ์ตูนประกอบภาพ เพื่อง่ายต่อความ “เข้าใจ” “เข้าถึง” ข้อมูลที่มาของสาเหตุ และสามารถนำไป “พัฒนา” ต่อยอดเป็น
แนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการ “พึ่งตนเอง”ได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

**ควรใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ โทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ในการกำจัดโรคพืช

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการเพาะปลูกพืช-ผัก

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล
คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล
ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล
คู่มือความรู้ด้านปศุสัตว์

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ pidthong.org

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button