ข่าวสาร

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน รุดส่งมอบคู่มือเทคโนโลยีผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเผยเทคโนโลยีดังกล่าวได้จากโครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพในพื้นที่ 951 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตท่อนพันธุ์ได้ถึงกว่า 12 ล้านท่อน และสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 1,371 ไร่ มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผลในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.ต่อไป

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

นายสมบัติ  ตงเต๊า  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการระบาดของโรคที่สำคัญ คือ โรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Sri-Lankan Cassava Mosaic Virus รวมทั้งยังมีโรคสำคัญในพื้นที่ คือ โรคพุ่มแจ้สาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา  ซึ่งโรคทั้งสองชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับการผลิตมันสำปะหลังสูง 80-100 เปอร์เซ็นต์ โดยการแพร่กระจายของโรคผ่านทางท่อนพันธุ์ โดยสามารถเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1:4-5 ในฤดูปลูกต่อไป  ทำให้แนวโน้มเพิ่มปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ กรมวิชาการเกษตรจึงอนุมัติให้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ในปี 2563/64  โดยภายในโครงการจะมี 2 กิจกรรม คือ การจัดทำคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จำนวน 10,000 เล่ม เป็นคำแนะนำให้เกษตรกรสามารถผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดไว้ปลูกเอง และได้ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มากกว่า12 ล้านท่อน

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวว่า คู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ลักษณะคุณภาพท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพแปลงผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ พันธุ์มันสำปะหลังและลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการขาดธาตุอาหาร ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การสำรวจและตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ แมลงศัตรูสำคัญและการป้องกันกำจัด และการเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่ง ดร. วารีย์ ทองมี หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัยในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกันวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อเร่งควบคุมแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังและลดผลกระทบต่อเกษตรกรให้น้อยลง

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

โครงการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ 951 ไร่ ได้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ  12,591,260 ท่อน ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรม การจำหน่าย และสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดกระจายให้เกษตรกรได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปสำหรับปี 2564/2565 จำนวน 3,251,062 ท่อน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รวบรวมข้อมูลการกระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จากโครงการนี้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่กระจายลงปลูกในแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดไว้แล้ว ส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลใน” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่” ถึงจำนวน 1,371 ไร่

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน
กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน
กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน

ขอบคุณที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ กรมวิชาการเกษตร

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  Facebook เพจ เกษตรทันข่าว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button