ข่าวสาร

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการขอรับอนุญาตปลูก กัญชา สำหรับเกษตรกร

ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปิดให้สามารถนำกัญ ชา ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ และกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐฯ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูก กัญชา ได้ดังนั้นเพื่อให้นโยบายการพัฒนากัญ ชาทางการแพทย์ของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการปลูก กัญชาอย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด และได้คุณภาพมาตรฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการขอรับอนุญาตปลูก กัญชา สำหรับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของกลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชาต่อไป

ดาวน์โหลด >>คลิก<<

ดาวน์โหลดฟรี !! คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร
คู่มือ

ขอบคุณที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button