ข่าวสาร

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท สมัครภายใน 31 มกราคม 2564

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท สมัครภายใน 31 มกราคม 2564

ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จากธนาคารออมสิน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สมัครภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๘ ปี (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ธนาคาร ได้หารือร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา และเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทําดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหา ของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีปัญญาต่อไป

ธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) มีความกตัญญู ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
                           ๑) มีความกตัญญู
                           ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                           ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

โดยจัดสรรกําลังใจจํานวน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๒ หน่วยงาน ดังนี้
                           – สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๐๘ ทุน
                           – สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๐๘ ทุน

*****สามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ *****

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร >>คลิก<<

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท สมัครภายใน 31 มกราคม 2564
ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จำนวน 216 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท สมัครภายใน 31 มกราคม 2564

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ครูอาชีพ

Related Articles

One Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button