ข่าวสาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมแนวทาง “กลุ่มเปราะบาง” เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมแนวทาง “กลุ่มเปราะบาง” เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ”

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ ด้วยการสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย จึงได้เตรียมแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”

มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม พม. One Home​ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบและลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ

สายด่วน พม. โทร. 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมแนวทาง "กลุ่มเปราะบาง" เข้าถึงสิทธิ์ "เราชนะ"
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมแนวทาง “กลุ่มเปราะบาง” เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ”

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button