กิจกรรมข่าวเกษตร

มอบของขวัญเกษตรกรไทย “มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต

มอบของขวัญเกษตรกรไทย “มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต

25 โครงการ
“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ปี พ.ศ. 2564
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง”
โดยการสนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต

สถานที่จัด : 17 จุด / 15 จังหวัด / 17 หน่วยงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ภาคเหนือ
 • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ : สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์มะคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา และเมล็ดกาแฟให้แก่เกษตรกร
 • ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์งาม้อน กาแฟสด น้ำดื่ม
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย : สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล/พืชสมุนไพร/เมล็ดพืชผัก/สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
ภาคใต้
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง : สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา : ฝึกทักษะการขยายพันธุ์ และสนับสนุนต้นพันธุ์ทุเรียน
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต : สนับสนุนปุ๋ยหมักเติมอากาศและพันธุ์แหนแดงให้แก่เกษตรกร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง : สนับสนุนต้นพันธุ์สะตอ ข้าวโพดเทียน ผักพื้นบ้าน และแหนแดง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง : สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล : สนับสนุนต้นพันธุ์พริก และมะเขือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ : สนับสนุนต้นกล้าผักและพืชสมุนไพร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ : สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้และปัจจัยการผลิต ณ จุดบริการร่วม ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น : สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผล และปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหนแดง ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แผ่นพับความรู้ด้านการเกษตร พร้อมวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
ภาคกลาง
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย : แจกพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก : สนับสนุนแม่พันธุ์แหนแดง และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.กำแพงเพชร และ จ.พิษณุโลก
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท : สนับสนุนต้นกล้าผักกะเพรา พริก และมะเขือ
ภาคตะวันตก
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี : สนับสนุนพันธุ์พืชและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
มอบของขวัญเกษตรกรไทย "มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง" สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต
มอบของขวัญเกษตรกรไทย “มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button