ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์ ประกาศผลการพิจารณา ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (ทุกเขตพื้นที่การศึกษา)

รวมลิงก์ ประกาศผลการพิจารณา ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (ทุกเขตพื้นที่การศึกษา)

รวมลิงก์ ประกาศผลการพิจารณา ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (ทุกเขตพื้นที่การศึกษา)

ผลการพิจารณา ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

จังหวัดประกาศผลย้าย (หากประกาศแล้วตัวหนังสือจะเป็นสีแดง)
กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานคร (ประกาศแล้ว)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
กระบี่
สพป.กระบี่ (ประกาศแล้ว)
สพม.ตรัง กระบี่ (ประกาศแล้ว)
กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.กาญจนบุรี (ประกาศแล้ว)
กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.กาฬสินธุ์ (ประกาศแล้ว)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.กำแพงเพชร (ประกาศแล้ว)
ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ประกาศแล้ว)
สพม.ขอนแก่น (ประกาศแล้ว)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.จันทบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.จันทบุรี ตราด (ประกาศแล้ว)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ฉะเชิงเทรา (ประกาศแล้ว)
ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ชลบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ชลบุรี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.ชลบุรี ระยอง (ประกาศแล้ว)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท (ประกาศแล้ว)
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (ประกาศแล้ว)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.ชัยภูมิ (ประกาศแล้ว)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ชุมพร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (ประกาศแล้ว)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงราย เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงราย เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงราย เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.เชียงราย (ประกาศแล้ว)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (ประกาศแล้ว)
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ประกาศแล้ว)
สพม.เชียงใหม่ (ประกาศแล้ว)
ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ตรัง เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ตรัง กระบี่ (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
ตราด
สพป.ตราด (ประกาศแล้ว)
สพม.จันทบุรี ตราด (ประกาศแล้ว)
ตาก
สพป.ตาก เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ตาก เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ตาก (ประกาศแล้ว)
นครนายก
สพป.นครนายก (ประกาศแล้ว)
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก (ประกาศแล้ว)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครปฐม เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.นครปฐม (ประกาศแล้ว)
นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครพนม เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.นครพนม (ประกาศแล้ว)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ประกาศแล้ว)
สพม.นครราชสีมา (ประกาศแล้ว)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.นครศรีธรรมราช (ประกาศแล้ว)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.นครสวรรค์ (ประกาศแล้ว)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.นนทบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.นนทบุรี (ประกาศแล้ว)
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต 1 (ประกาศแล้ว) /ครั้งที่ 2
สพป.นราธิวาส เขต 2 (ประกาศแล้ว) /ครั้งที่ 2
สพป.นราธิวาส เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.นราธิวาส (ประกาศแล้ว)
น่าน
สพป.น่าน เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.น่าน เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.น่าน (ประกาศแล้ว)
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ (ประกาศแล้ว)
สพม.บึงกาฬ (ประกาศแล้ว)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.บุรีรัมย์ (ประกาศแล้ว)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ปทุมธานี (ประกาศแล้ว)
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ (ประกาศแล้ว)
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก (ประกาศแล้ว)
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ปัตตานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ปัตตานี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.ปัตตานี (ประกาศแล้ว)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.พระนครศรีอยุธยา (ประกาศแล้ว)
พะเยา
สพป.พะเยา เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.พะเยา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.พะเยา (ประกาศแล้ว)
พังงา
สพป.พังงา (ประกาศแล้ว)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกาศแล้ว)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.พัทลุง เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.พัทลุง (ประกาศแล้ว)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.พิจิตร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.พิจิตร (ประกาศแล้ว)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ประกาศแล้ว)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.เพชรบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.เพชรบุรี (ประกาศแล้ว)
เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.เพชรบูรณ์ (ประกาศแล้ว)
แพร่
สพป.แพร่ เขต 1 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.แพร่ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.แพร่ (ประกาศแล้ว)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต (ประกาศแล้ว)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกาศแล้ว)
มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.มหาสารคาม (ประกาศแล้ว)
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร  (ประกาศแล้ว)
สพม.มุกดาหาร  (ประกาศแล้ว)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.แม่ฮ่องสอน (ประกาศแล้ว)
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ยโสธร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
ยะลา
สพป.ยะลา เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ยะลา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ยะลา เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.ยะลา (ประกาศแล้ว)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.ร้อยเอ็ด (ประกาศแล้ว)
ระนอง
สพป.ระนอง (ประกาศแล้ว)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกาศแล้ว)
ระยอง
สพป.ระยอง เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ระยอง เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ชลบุรี ระยอง (ประกาศแล้ว)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ราชบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ราชบุรี (ประกาศแล้ว)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ลพบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ลพบุรี (ประกาศแล้ว)
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ลำปาง เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ลำปาง เขต 3 (ประกาศแล้ว) ครั้งที่ 2
สพม.ลำปาง ลำพูน (ประกาศแล้ว)
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ลำพูน เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.ลำปาง ลำพูน (ประกาศแล้ว)
เลย
สพป.เลย เขต 1 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพป.เลย เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.เลย เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.เลย หนองบัวลำภู (ประกาศแล้ว)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สกลนคร เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สกลนคร เขต 3 (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพม.สกลนคร (ประกาศแล้ว)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สงขลา เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สงขลา เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.สงขลา สตูล (ประกาศแล้ว)
สตูล
สพป.สตูล (ประกาศแล้ว)
สพม.สงขลา สตูล (ประกาศแล้ว)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.สมุทรปราการ (ประกาศแล้ว)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม (ประกาศแล้ว)
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ประกาศแล้ว)
สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร (ประกาศแล้ว)
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ประกาศแล้ว)
สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สระแก้ว เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.สระแก้ว (ประกาศแล้ว)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สระแก้ว เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.สระบุรี (ประกาศแล้ว)
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง (ประกาศแล้ว)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุโขทัย เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.สุโขทัย (ประกาศแล้ว)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.สุพรรณบุรี (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (ประกาศแล้ว)
สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพม.สุรินทร์ (ประกาศแล้ว)
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.หนองคาย เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.หนองคาย (ประกาศแล้ว)
หนองบัวลำภู
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.เลย หนองบัวลำภู (ประกาศแล้ว)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง (ประกาศแล้ว)
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง (ประกาศแล้ว)
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ (ประกาศแล้ว)
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ประกาศแล้ว)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุดรธานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุดรธานี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุดรธานี เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพม.อุดรธานี (ประกาศแล้ว) / ครั้งที่ 2
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ประกาศแล้ว)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (ประกาศแล้ว)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ประกาศแล้ว)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ประกาศแล้ว)
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ประกาศแล้ว)
สศศ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7436 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้แจ้งรายละเอียดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7436 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button