สารพันความรู้

กระทรวงเกษตร เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตร เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่

ทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 29,877 ราย เกิดการจ้างงานแล้ว 13,677 ราย ขุดสระเก็บกักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,447 ราย

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี ใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การเปิดรับสมัครเกษตรกรและจ้างแรงงานเกษตร ทฤษฎีใหม่ระดับตำบลในพื้นที่เป้าหมาย 4,009 ตำบล เกษตรกรเป้าหมาย 32,000 ราย มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 29,877 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป 28,493 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี ใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) จำนวน 1,384 ราย และมีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล จำนวน 13,677 ราย จากเป้าหมาย 16,000 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดทำคู่มือมือการปฏิบัติงาน จำนวน 50,000 เล่ม และได้ดำเนินการจัดส่งทั้งหมดแล้ว

2. ได้มีการดำเนินการเช่าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 ตำบลฯ

3. การจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกระบวนการเรียนรู้เวที ที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 65 จังหวัด

4. การขุดสระเก็บกักน้ำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 32,000 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บกักน้ำรอบแรกให้แก่เกษตรกรจำนวน 19,059 ราย อยู่ระหว่างการขุด จำนวน 17,612 ราย ขุดสระเก็บกักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,447 ราย

5. การส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงบำรุงดิน) อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และเตรียมจัดสรรโอนงบประมาณสู่พื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น วัสดุปรับปรุง บำรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฯลฯ กรมส่งเสริมการเกษตร จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) และเมล็ดพันธุ์พืชผัก สมุนไพร ฯลฯ กรมประมง จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ กรมปศุสัตว์ จะสนับสนุนปัจจัยด้านปศุสัตว์ เช่น พันธุ์สัตว์และหรืออาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง ฯลฯ

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ทรวงเกษตรและสหกรณ์

เว็บไซต์ เกษตรทันข่าว.com  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวการเกษตร ข่าวสารการเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ อัพเดตข่าวสาร สารพันความรู้ เทคนิคเกษตร กิจกรรม และสินค้าเกษตร พร้อมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button